Tula Tungkol sa Wikang Filipino

Halimbawa ng Tula sa Buwan ng Wika

Ang Wikang Filipino ay matatag na hukbo ng sandatahan laban sa anumang uri ng pananakop.Lakas din ng ating pagiging isang bansa at ng ating pagka-Filipino...

Buwan ng Wikang Pambansa
Image from:  Knowledge Channel Facebook Page

Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Filipino
ni: Avon Adarna

Ang wika ay apoy – nagbibigay-init,
Sa sanggol na hulog ng anghel sa langit,
Ang inang kumalong at siglang umawit,
Wikang Filipino ang siyang ginamit.

Ang wika ay tubig - na nagpapaputi,
Ng pusong may sala at bahid ng dumi,
Manalangin lamang at saka magsisi,
At patatawarin ng Poong mabuti!

Ang wika ay hangin – siyang bumubuhay,
Sa patid na hinga ng kulturang patay,
Ito’y nagbibigay ng siglang mahusay,
Sa mga tradisyon at pagtatagumpay.

Ang wika ay bato - na siyang tuntungan,
Nitong mga paa ng mahal na bayan,
Wika ay sandigan nitong kasarinlan,
Sa bundok o burol, maging kapatagan.

May alab ng apoy at lakas ng bato,
At kinang ng tubig na wari ay ginto,
Wikang Filipino’y matatag na hukbo
Na lakas ng iyong pagka-Filipino!

-mga tagalog na tula 

Kahulugan ng mga Salita:

kasarinlan – kalayaan, independensiya, pagsasarili, kakaniyahan, kakayahang mag-isa. Kadalasang ginagamit sa estado ng isang bansa na nasakop ng ibang bansa katulad ng Pilipinas.

Halimbawa:
• Tunay nga bang natamo na ng ating bansa ang kasarinlan mula sa mga mananakop?
• Ang tagalog na tula na kanyang ginawa ay bunga lamang ng kasarinlan ng kanyang isip at damdamin laban sa kanyang mga magulang.
• Dalisay ang kasarinlan ng ating wika kung ito ay hindi nangangailangan ng hiram na salita.

Iba pang Tula tungkol sa Wikang Filipino:

• Palakasin Mo - Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Pilipino
• Ano Ito? - Ang Filipino ay Wikang Panlahat, Ilaw at Lakas sa Tuwid na Landas
Ang Teknolohiya at ang Wikang Filipino
Magpatuloy →

Dalawahang 2 Saknong

Sample of Filipino Poems
(with 12 syllables on every line)

Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit umiikot ang mundo.

Daigdig ng Pag-ibig

Sa Iyong Pag-irog
ni: Avon Adarna

Ang mga kamay mo’y pampawi ng lungkot,
Kiliti ng haplos sa diwang malikot,
Kapag nababagha’t ibig makalimot,
Ang mga kamay mo ang siya kong gamot.

Itong tsokolate na ubod ng tamis
Matamis na gaya ng mukha mo’t kutis,
Tunay na hindi ko matitiis-tiis,
Haplusin ang nasa’t laging ninanais!

Ligaya
ni: Avon Adarna

Ibig kong humiga sa iyong kandungan,
Na gaya ng paslit na wala pang muwang,
Aliwin mo ako at iyong awitan,
O kaya’y tulaan ng iyong sambitan.

Ang lungkot ng puso sa dilim ng gabi,
Tumulong mga luha at saka pighati,
Nawawalang bula sa panahong maiksi,
Kapag kasama ka at niluluwalhati!

-mga tagalog na tula

Kahulugan ng mga Salita:

niluluwalhati – sinasamba, nililiyag, nililigawan
kaluwalhatian – langit, glorya, walang hanggang kaligayahan
luwalhati – kasiyahan, kagalakang ganap

Halimbawa:
Sa aking panalangin, niluluwalhati ko ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo.
Nakikita niya ang luwalhati ng kaniyang buhay kapag dumadalaw ang mga apo.
Nagkakaroon ako ng kaluwalhatian kapag gumagawa ng tula.

muwang- malay, kaisipan, diwa, karanasan, kaalaman. Natural lamang na kung lalagyan ng “wala” sa unahan, magiging kabaliktaran ang kahulugan.

Halimbawa:
Walang muwang sa mundo ang napangasawa ni Estella.
Nagkamuwang na lamang ako sa trabaho dahil sa matiyagang pagtuturo ng aking boss.

Ang ibig sabihin, bata pa ang napangasawa ni Estella at wala pang masyadong karanasan o kaalaman tungkol sa buhay may-asawa.

Maligayang pagtula! -avon adarna
Magpatuloy →

Tula para sa mga Guro

Malayang Taludturan Tungkol sa mga Guro

Dakila pa rin ba ang mga guro kung sila'y nangibang-bayan na?

Ang Ating mga Guro ay mga Bayani
Sila ang Aking Bayani
ni: Avon Adarna

Sino ang nagtinda
   Ng tocino’t longganisa?
   Ng kendi at yema?
   Ng panty at bra?
   Ng Avon at Natasha?

Sino ang naglako,
   Ng (libre sanang) test paper?
   Ng long at short folder?
   Ng mga bala ng stapler?
   Ng mineral water?

Sino ang nagbenta,
   Ng kanilang dignidad?
   At lumisan kaagad?
   Sa ibang siyudad lumipad?
   Naging aliping hubad?

Upang maipandagdag
Sa sweldong salat na salat
Na tinanggap buhat
sa gobyernong bundat?

Upang maidugtong sa pisi
Na kapos lagi-lagi,
Dahil kulang ang salapi
Sa pamilyang kinakandili.

Upang muling maiguhit,
Ang kapalaran at daigdig,
Na tila ipinagkait
Ng mga lintang ganid!

-mga tagalog na tula

Kahulugan ng mga Salita

bundat – malaki na ang tiyan dahil sa kabusugan

Halimbawa:
Walang tigil ang paglamon ni Miguel kahit siya ay bundat na.

Related Search:
• tulang tagalog malayang taludturan
• tagalog free verse
• may tugma ngunit walang sukat

Iba pang Tula:
Isang Malayang Taludturan
Magpatuloy →

Ang Teknolohiya at ang Wikang Filipino

Halimbawa ng Tula Tungkol sa Wika

"Ano ang epekto ng teknolohiya sa Wikang Filipino?"


Ang Teknolohiya at ang Wika
ni: Avon Adarna

Pinagkaitan nga ng mga patinig,
Mga pangungusap – kulang sa katinig,
At kung babasahin sa tunay na tinig,
Ay mababanaag ang kulang na titik!

Sa sulating pormal at mga sanaysay,
Ano’ng pakinabang kung putol at sablay,
Kulang na ang letra’y mali pa ang baybay,
Ang akala yata’y lubhang mahinusay.

Sa paglalahad ng totoong damdamin,
Hindi ba nagkulang sa ibig sabihin?
Sa pagsusulit ba at mga eksamin,
Makapasa kaya kung letra’y kulangin?

Mundong makabago at teknolohiya,
Anong naidulot sa ating pag-asa?
Kabataang dugong mag-aahon sana,
Tila katunggali ng sariling wika.

Ngayo’y nagtatampo – Wikang Filipino
Sa wari’y nasunog ang tunay na mundo,
Ang wika na dapat ay isinasaulo,
Ay lubhang nalimot at nagkalitu-lito!

-mga tagalog na tula

Kahulugan ng Malalalim na Salita

mababanaag – makikita, masisilayan, mababakat

Halimbawa:
Mababanaag na siya ay kinakabahan sa pagsali sa pagbigkas ng tula sa Buwan ng Wika.

baybay – spelling sa wikang English, tamang puwesto ng mga titik ng isang salita.

Halimbawa:
Nag-uwi ng medalya ang batang nanalo sa timpalak ng pagbaybay.
Ang tamang baybay ng “aqu” sa text ng bata ay “ako”.

Related Search:
• tulang may sukat at tugma
• tulang tagalog na tungkol sa kabataan
• tagalog na tula tungkol sa wika
• Wikang Tagalog o Wikang Filipino
• tulang sukat

Iba pang Tula:

Example ng Tula na May Sukat at Tugma
Filipino Poems
Tula Tungkol sa Teknolohiya

Magpatuloy →

Isang Tula na may 12 Pantig

Halimbawa ng Tulang may Labindalawang (12) Pantig

"Laging isaisip kung paano makatutulong sa kapwa nilalang – iyan ang isinulat niya sa tagalog na tula na siyang mga habilin ng kanyang ama noong siya ay bata pa."

ama at anak
Ang Habilin ni Ama
Ang Habilin ni Ama
ni: Avon Adarna

Pumipintig lagi sa aking unawa,
Ang habilin ninyo sa aking gunita,
Hindi mahalaga itong gantimpala,
Higit na mainam - itong ating kapwa.

“Ikilos ang lingap, igawa ang kamay,
Sa unos at bagyo’y sumagip ng buhay
H’wag alalahanin ang premyo at alay,
Na matatamasa sa iyong pagdamay.

Yakapin ang kapwa sa pamamagitan,
Ng bukas na palad ng pagtutulungan,
Itong mga taong nangangailangan,
Sagipin sa luha, kusang saklolohan.

Laging isaisip na makabubuti,
Ang magsilbing lugod sa nakararami,
Magbigay ng sinag kahit pa nga munti,
Mas mainam kaysa sa yamang malaki!

Ang ngiti’t halakhak sa dibdib at puso,
Ihain sa ibang may luhang bumugso,
Tiyak magagalak ang Langit at Berbo,
Paglalaanan ka nitong paraiso.

Ang kasaganaan malunod man ngayon,
Umasa ka pa ring may dahil ang gayon,
Di man makalangoy sa imbay ng alon,
Makakamit pa rin sa huling panahon!

Kaya nga piliting umiba ng landas,
Itong mga kamay, gagapin ang palad,
Akayin mo sila sa langit ng pantas,
Upang malasahan ang tamis ng katas!

Maging alipin kang pinakamababa
Ng ating dakilang Poon at Bathala
Tangi mong ibigin na maisagawa
Aymaging tulayan sa anumang hidwa!”

-mga tagalog na tula

Depinisyon ng mga Salita

1. matatamasa – mapapakinabangan, mabuting makuha

Halimbawa:
Ang ginhawa’y matatamasa mo sa dapithapon ng iyong buhay kung ikaw ay nagsusunog ng kilay habang ikaw ay malakas pa.

2. imbay – sayaw ng alon, galaw ng isang bagay, antas ng ritmo ng isang tula.

Halimbawa:
Gustong-gustong pagmasdan ni Pepe ang imbay ng buhok ni Pilar habang tinatangay ng hangin sa taas ng burol.
Magandang basahin ang tulang tagalog na may imbay sa bawat taludtod.

Related Search:

• sukat at tugma tula tagalog
• 12 pantig sa bawat taludtod
• tagalog na tula may sukat
• tula na nagbibilin
• habilin na tula
• mga aral ng ama
• poems with 12 syllables

Iba pang Tagalog na Tula:

• Balik sa Simula - Tagalog Anadiplosis
• Ang Tunay na Sakit - Tula Tungkol sa Pagkasira ng Kalikasan
Magpatuloy →

Tagalog Anadiplosis

Halimbawa ng Tulang Anadiplosis

"Sino ang nagsabing hindi maaaring gamitin ang anadiplosis sa tagalog na tula? Malaya ka, oo. Ngunit malaya rin ako…"
Balik sa Simula

Balik sa Simula
ni: Avon Adarna

1
PAANO gumawa ng ganitong TULA?
TULAng ang hulihan ay siyang SIMULA,
SIMULAng salita ng sunod na TUGMA,
At TUGMA ng titik gaya ng KABILA.

2
KABILA ng diwa ay narito DAPAT,
DAPAT maunawa ng madla at LAHAT,
LAHAT ng bibigkas ng pantig at SUKAT,
MASUKAT ang lalim ng ilog at DAGAT!

3
DAGAT na maimbay ay may KAHULUGAN,
KAHULUGANg gaya nitong PANULAAN,
PANULAANg pinid ay dapat na BUKSAN,
BUKSAN sa ituktok nang MAUNAWAAN.

4
MAUUNAWAAN kung isasaPUSO,
PUSO’ng magsasabi kung alin at ANO,
ANO’ng itititik sa tulang GANITO,
At GANITO na nga – sagot sa PAANO.

---mga tagalog na tula sa pilipinas

Kahulugan ng mga salita:

pinid – sarado, nakakandado, nakasara,

Hindi lamang ginagamit sa mga bagay na maaaring isara ang “pinid” gaya ng pinto o bintana. Sa tagalog na tula, maaari rin itong gamitin sa mga bahagi ng katawan tulad ng “puso” “mata”, “tainga”, “utak”, at “bibig”. Ginagamit din ito sa mga tao o bagay, lugar o pangyayari kung ang ibig ipakahulugan ay sarado sa anumang kabutihan o kasamaan.

Halimbawa:
Pinid pa rin ang kanyang puso sa anumang pag-ibig.
Bakit laging pinid ang pinto ng kagawaran sa aming mahihirap?
Bakit tila yata pinid ang tainga ng Panginoon sa kanyang mga panalangin?

--------------------------------------------

Related Search:

• anadiplosis na tula
• tagalog anadiplosis
• uri ng tayutay tula

Iba pang Tula:

Tula at Panalangin sa Diyos
Halimbawa ng Epanalepsis na Tula
Magpatuloy →

Tula Tungkol sa Teknolohiya

Halimbawa ng Tagalog na Tula sa Teknolohiya
"Teknolohiya nga ba ang sumisira sa kalikasan?"
mundo teknology
Kuha sa Wall•E
Sa Ngiti ng Teknolohiya
ni: Avon Adarna

I
Panahong lumipas ang nagdalang-tao
Sa teknolohiya nitong bagong mundo,
Pangangailangan ang nag-anak dito
Upang mailuwal ang lahat ng uso.

II
Ang teknolohiya ng daigdig natin,
Ang siglang bumago sa mundong madilim
Gumaang ang bigat ng di kayang dalhin,
At isang pindot lang, tapos ang gawain.

III
At sa halos lahat ng mga larangan,
May teknolohiyang sasagip sa bayan,
Ngunit kaalinsabay nitong kaunlaran,
Iniluluwal din – sirang kalikasan!

IV
Saan ba nagbuhat itong gumigiba
Sa kapaligiran ng mundo at bansa
Itong kalikasang dating mapayapa
Sinong gumipiling, sinong nagpaluha?

V
Sa ngiti ng unlad ng bagong ginhawa,
Ay luhang dalisdis ng pinakaaba,
Abang kalikasan na kumakalinga
Sinirang mabilis ng teknolohiya.

-mgatagalognatulasapilipinas

Depinisyon ng mga Salita

mailuwal – maipanganak, mailabas mula sa sinapupunan.

Ginagamit sa tula upang magkaroon ng buhay ang isang bagay na walang buhay. Sa tagalog na tula “ Sa Ngiti ng Teknolohiya”, ginamit ang salitang “mailuwal” upang bigyang-buhay ang mga product ng teknolohiya (technology) na nauuso tulad ng computer, cellphone, i-pad at kung anu-ano pang gadgets. Sa tula, mas buhay ang imahe na inilarawang lumabas ang mga produktong ito galing sa sinapupunan ng teknolohiya.

Halimbawa:
- Hindi mapakali si Victor hanggang hindi nailuluwal ni Clara ang sanggol.
- Nagkaroon ng matinding epekto sa kalikasan nang mailuwal ang mga produktong gumagamit ng CFC.

--------------------------------------------

Related Search:

• tula tungkol sa teknolohiya
• kahulugan ng tula
• tula tagalog kalikasan
• tugma at sukat 12
• Filipino tula about technology
• tulang tagalog pangkalikasan

Iba pang tula:

Magpatuloy →

Tula Tungkol sa Pagkasira ng Kalikasan

Halimbawa ng Akda na Tungkol sa Kalikasan 
"Masakit tanggapin ang katotohanan, ang tao ang siyang sumisira sa kalikasan. Ang tagalog na tula ay tumutukoy sa kung sino ang tunay na sakit (kasalanan) ng ating lipunan at tunay na sanhi ng mga problemang kaakibat ng ating kalikasan. Kung patuloy na ito’y lalala, maaaring mahihirapan na tayong gamutin ang sakit na ito."
ilog na maraming basura
Kawawang Kalikasan
Ang Tunay na Sakit
ni: Avon Adarna

I
Nakipagtagisan ang araw sa ulan,
Hindi patatalo sa luksong labanan,
Ang buwan at tala’y nanonood lamang
Sa dugong nanatak sa lupa ng bayan.

II
“Ang iyong panahon, lumipas na Araw!”,
Ang sabi ni Ulan at saka inagaw
Ang koronang tangan ng Haring papanaw
Tila basang sisiw – malat kung sumigaw.

III
“May araw ka rin, O Ulang tikatik...”,
Ang sabi ni Araw na ngiwi ang bibig,
Pinilit ginamot ang unday ng pait,
Upang makabawi sa lugmok na sakit.

IV
At habang patuloy ang pakikilaban,
Nitong Haring Araw sa buhos ni Ulan,
Naghihingalo na’ng mga mamamayan,
Sa mundong ang kulay - bahang kapatagan!

V
Sa lagkit ng putik, lugmok ang katawan,
At ngayo’y ragasa sa sandaigdigan
At pilit tatabon sa tinig ng bayan
Na minsang nagsabi na sana’y umulan!

VI
Sa nagdagsang dumi sa ilog at dagat,
Hindi ba nangakong babalik sa s’yudad?
Sa nagtayong bahay sa esterong tambak,
Hindi ba sumumpa s’ya ninyong katapat?

VII
Sa gitna ng laban ng lamig at init,
Ngumiti si Buwan at Talang marikit,
Sabay na nagsabing “Lahat ng hinagpis”,
“Tao ang maysala, ang tunay na sakit!”

---mgatagalognatulasapilipinas2012

Kahulugan ng mga Salitang Malalalim:

1. lugmok – lupasay, upong kawawa, hindi kayang tumayo.

Dahil sa angking katindihan ng paglalarawan, ginagamit nang madalas ito sa mga haiku sa tagalog kung saan mas nabibigyan ng kasidhian ang paglalarawan kaysa gumamit ng mas maraming pantig. Tandaan na ang haiku na tula ay limitado lamang sa 5-7-5 na pantig kaya’t kailangan ang mga salitang katulad ng “lugmok” upang mas maipakita ang kalagayan kaysa gamitin ang salitang “nakaupo” o “ nakalupasay” na mas maraming pantig ang konsumo.

Halimbawa:
Kahit lugmok na ang rescuer, pinilit niyang isakay sa balsa ang bata.

2. ragasa – mabilis na daloy

Halimbawa:
Hirap sa paglangoy ang mga tao dahil sa ragasang tubig ng ilog.

3. nanatak – pumatak

Madalas gamitin sa tagalog na tula kung ang tinutukoy ay “luha” – nanatak na luha) Ngunit maaari ring gamitin kung ang bibigyang-larawan ay kaakibat ng dugo o pawis upang mabigyan ng sining ang pagbigkas o pagbabasa nito.

Halimbawa:
Sa hukay ng luha’t dugong nanatak,
Luklukan ng dusa’t may hapis na wasak,
Nananangis ako kay Bathalang ganap,
Na masilayan ko ang anghel na hangad.
---avonadarna Anghel Ko’y Ikaw (2007)

--------------------------------------------

Related Search:
• 12 pantig bawat taludtod
• 4 na taludtod sa bawat saknong
• 7 saknong
• tulang tagalog
• may sukat at tugma
• tagalog na tula tungkol sa kalikasan

Iba pang Tula na Tungkol sa Kalikasan:

Tagalog na Tula sa Malayang Taludturan
Tula na Tungkol sa Kalikasan

Photo Credit: Haiku sa Tagalog
Magpatuloy →

Tagalog na Tula sa Malayang Taludturan

Halimbawa ng Tula sa Tuluyan

"Kapag dumating na tayo sa takipsilim ng ating panahon ay hindi na natin maaaring ibalik ang kahapon. Ipinakikita lamang ng Tagalog na tula na ang buhay ay sadyang maiksi lamang."

ilog ng buhay
Ang ilog ng buhay.
Pagtatapos
ni: Avon Adarna

Narating ko ang isang ilog,
Nagkiwal at ilang
Na tila hindi pa nalalanguyan
Ng kahit na sinong nilalang.

Huminto ako ng sandali
Na ibig lunurin ang sarili
Sa katahimikan
At pagmumuni-muni…

Lumuklok ako
Sa isang malaking bato
Na nag-usli sa gilid
Ng ilog na daigdig.

Pawisan ang noo
At makirot ang katawan
Sa nilakbay na mundo
Ng dilim at kapalaran.

Dumukwang ako
Sa ilog ng buhay.
Ngunit sandali lamang
Ako’y natigilan…
May biglang sumigaw!

Tatawirin ko na sana
Ang lapad ng ilog,
Inawat ng tinig
Na buo’t malamig.

Hanggang diyan na lamang
Ang iyong paglalakbay,
Narating mo na ang rurok
Ng iyong pag-iral
Narito ang tuldok
Sa mga talata
At pangungusap
Na sinikap
At iyong pinalaganap.

Hindi ka na makatatawid
Sa ilog na daigdig
Ni makababalik
Sa daang dalisdis!

-mgatagalognatulasapilipinas2012

Kahulugan ng Malalim na Salita:

1. kiwal – lihis, hugis na parang bituka, paliku-liko, zigzag

Halimbawa:
Ang daan patungong Baguio ay pakiwal-kiwal kaya nahilo sa biyahe ang buntis.

2. lumuklok – umupo, lumikmo

Halimbawa:
Agad na lumuklok sa upuang bakal ang kargador sa piyer.

3. dalisdis - daang pababa at paliko

Halimbawa:
Ang dalisdis na daan at ang pagkakaulan ang dahilan ng aksidente kanina.

--------------------------------------------

Related Search:
• tula sa tuluyan
• madamdaming tula
• tula tungkol sa kamatayan ng tao
• tagalog na malayang taludturan
• halimbawa ng malayang tula
• Filipino poems

Iba pang Tula:

Isang Halimbawa ng Tula sa Tuluyan
Malayang Taludturan na Tula

Photo Credit: mongabay.com
Magpatuloy →

Follow by Email

Followers

Mabuhay! Welcome to "Mga Tagalog na Tula sa Pilipinas | Filipino Poems in the Philippines! Here in this blog, you will find a collection of original tagalog poems. Please, feel free to browse at our archive. Thank you! -avonadarna

Blog Archive